PERSBERICHT – 19-07-2018

Stichting luidt noodklok

 

‘VOGELEILAND ZONDER VOGELS DREIGT’

Het bestuur van het Vogeleiland is tevreden met het groot groenonderhoud dat de gemeente Deventer dit voorjaar heeft gerealiseerd, maar heeft ook grote zorgen. ‘We hebben geen financiële middelen meer om de dieren te verzorgen’, zegt voorzitter Heleen Renting, ‘als er nu niet snel iets gebeurt, betekent dit het einde van de vogels en andere dieren op het eiland.’

De Stichting Vogeleiland is verantwoordelijk voor het beheer van het Vogeleiland en de verzorging van de dieren. ‘We zijn met frisse moed dit jaar als nieuw bestuur begonnen’, vertelt Renting, ‘want het Vogeleiland is een van de mooiste plekken van onze stad. We zagen het achteruit gaan door overlast, vernielingen en gebrekkig onderhoud. Dat konden wij niet langer aanzien.’

Gemeente Deventer zegde inmiddels steun toe voor groot groenonderhoud en onderneemt maatregelen om de overlast terug te dringen. ‘Dat is mooi, maar naast onderhoud, hebben we als Stichting de zorg voor de dieren’, zegt Renting, ‘alleen is onze jaarlijkse subsidie daarvoor absoluut niet toereikend. Inmiddels is de bodem van onze reserves in zicht. Het welzijn van de vogels en varkentjes Bella en Bruce staat voorop. We zullen op zoek moeten gaan naar een nieuw onderkomen voor de dieren.’

De Stichting hoopt dat de Gemeente alsnog financieel kan bijspringen. ‘Het is wrang dat een paar duizend euro het einde betekent van het Vogeleiland. Al 130 jaar hoort het Vogeleiland bij Deventer. Overigens, doen wij ook een oproep aan donateurs, sponsoren en vrijwilligers om in welke vorm dan ook een bijdrage te leveren. Een Vogeleiland zonder vogels, is als een Brink zonder fontein’, besluit Heleen Renting.

Het bestuur van stichting Vogeleiland wordt ingevuld door de volgende personen:
Voorzitter: Heleen Renting  06-51141087
Secretaris: Freekje Vervoord

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om de leefbaarheid van het Vogeleiland weer in goede staat te herstellen en te verbeteren en dit te continueren, zodat iedere bezoeker met plezier op het eiland kan recreëren. Daarbij houdt zij rekening met leefbaarheid, dierenwelzijn en groen.

Voor vragen, ideeën, opmerkingen of donaties kunt u het beste een email sturen naar Stichting@vogeleilanddeventer.nl